Succesfuld kreditstyring

Læs Atradius' gode råd og tips herunder

Med Atradius' gode råd og tips til en succesfuld kreditstyring kan du fastlægge en effektiv strategi for din virksomheds kreditpolitik.

Svindel ved kreditkøb - øget aktivitet i Danmark

Vi oplever, at vores kunder der handler med letomsættelige varer, ofte bliver udsat for svindelforsøg fra virksomheder, som bestiller varer på kredit for derefter at stikke af fra regningen.

Risk Map

Atradius' Risk Map er et verdenskort, der viser risikoniveauet for en lang række lande.

Godt gået, EU – Make trade, not war

Vores administrerende direktør Jørgen Lund Lavesen, kommenterer på mulighederne for de europæiske virksomheder.

Kreditpolitikkens 10 punkter

Fastlæg en strategi for virksomhedens kreditpolitik

Merkel-genvalg vil gavne dansk erhvervsliv

Vores administrerende direktør Jørgen Lund Lavesen kommenterer på det tyske valgresultat, og dets betydning for dansk erhvervsliv.

Succesfuld handel med De Forenede Arabiske Emirater

Kultur og religion skal tages i betragtning, når man handler med De Forenede Arabiske Emirater. Vores rapport om succesfuld handel giver ti gode råd til at handle med kunder på dette marked.

Succesfuld handel med Rusland

Rusland er fortsat et vigtigt marked i den globale økonomi. De ti gode råd sætter fokus på, hvordan man kan minimere risici i forbindelse med eksport til Rusland.

Succesfuld samhandel med Kina

Kina er en økonomisk og kommerciel stormagt. Atradius har fokus på samhandel med Kina og opstiller i den forbindelse ti råd, som kan hjælpe dig med at skabe vellykkede og varige handelsrelationer

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information