Bygge og anlæg

Vi stiller mange garantier og har mange kunder i branchen. Derfor har vi også en stor viden om branchen. Læs hvorledes vi ser branchen og hvordan kreditforsikring kan skabe værdi.

 

 

 

businessman talking on phone

 

 

 

På vækstsporet

Væksten i bygge- og anlægssektoren har nu for alvor bidt sig fast. Optimismen og tallene peger i samme retning – fremad. Over de senere år er vilkårene for at drive en forretning i vækst dog blevet mere komplekse. Der kræves længere kredittid, der gives sjældnere betalingsgaranti, og bankerne stiller øgede krav om sikkerhed. Og når det så samtidig sker, at projektomkostninger pludselig ryger i vejret på grund af mangel på arbejdskraft og materiel, kan det være svært at forudse en kundes økonomiske problemer.

Det kræver derfor en ny tilgang til kreditstyring, hvis din virksomheds vækst skal sikres. En kundes projekt der løber af sporet eller en udenlandsk spiller på det danske marked der løber ind i problemer kan ramme din likviditet. Derfor har du brug for en partner, der kender branchen indefra, har internationalt overblik og arbejder for din sikkerhed – før du har skrevet under på den forkerte opgave.

Vi tilbyder en enkel, men komplet løsning til dig, der vil forbedre din økonomiske stabilitet og have værktøjet til at tilbyde konkurrencedygtige kreditvilkår. Som markedsleder i Danmark og del af en global koncern er vi jævnligt i dialog med sektorens store og små virksomheder både i Danmark og i udlandet. Vi ved, at den rigtige løsning letter din administration, giver dig fokus på de kreditværdige kunder og sikrer din virksomhed når den vokser.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information