Bygge og anlæg

Vi stiller mange garantier og har mange kunder i branchen. Derfor har vi også en stor viden om branchen. Læs hvorledes vi ser branchen og hvordan kreditforsikring kan skabe værdi.

 

 

businessman talking on phone

 

 

Bedre rammer for vækst

Det går igen fremad i bygge- og anlægssektoren, men markedet er stadig usikkert. De rammer og vilkår man arbejdede under før, kommer ikke tilbage. Hovedentreprenørerne kræver længere kredittid, der gives stadig sjældnere betalingsgaranti og bankerne stiller øgede krav om sikkerhed. Når priserne samtidig presses og den administrative byrde ikke bliver mindre, kan det være svært at holde fokus på sund vækst.

Det kræver en ny tilgang til kreditstyring hvis din virksomheds vækst skal sikres. Pludselige ændringer i markedet eller en kundes projekt der løber af sporet, kan ramme din likviditet. Derfor har du brug for en partner der kender branchen indefra og arbejder for din sikkerhed – også når du skal have den næste opgave i hus.

Vi tilbyder en enkel men komplet løsning til dig der vil forbedre din økonomiske stabilitet og have værktøjet til at tilbyde konkurrencedygtige kreditvilkår. Som markedsleder er vi jævnligt i dialog med både store og mindre virksomheder i markedet. Vi ved at den rigtige løsning letter din administration, giver dig fokus på de kredit-værdige kunder og sikrer dig når du går efter sund vækst.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information