Forbedret økonomisk stabilitet

En anden fordel ved at være kunde hos os er en forbedret nattesøvn.

Forsikring mod manglende betaling og
konkurs

Med vores forsikring er du sikret betaling, når din kunde ikke betaler. Vi udbetaler 90% af dit tilgodehavender i tilfælde af manglende betaling eller konkurs. Vi skræddersyr policen, så den passer til netop dine behov, og oveni får du en komplet inkassoløsning.


Forbedr dine finansieringsmuligheder

Med en kreditforsikring oplever vi, at vores kunder kan opnå bedre vilkår, enten i form af større rammer eller bedre priser – ofte begge dele. Bankerne opfatter policen som en ekstra sikkerhed, og det belønner de ofte med bedre vilkår.

 

Tilpas hurtigt din kreditpolitik til ændringer i markedet

Vi får løbende indberetninger om betalingsforsinkelser fra vores kunder i hele verden, ligesom vi er i dialog med både kunder og købere. Derfor kan vi reagere hurtigt på ændringer i markedet. Gennem vores kreditbeslutninger får du del i denne viden, og bliver dermed hurtigere i stand til at justere dine betalingsbetingelser eller samhandel, når en kunde ikke
længere har samme kreditværdighed. Vi leverer altid en skriftlig begrundelse sammen med vores kreditbeslutning, så du ved, hvad der ligger til grund for beslutningen.


Frigør likviditet

Når du har en kreditforsikring hos Atradius, bliver din likviditet ikke drænet af pludselige og uventede tab. Det er trods alt nemmere og sikrere at budgettere med en fast forsikringspræmie end at skulle spekulere på, hvor meget der skal hensættes til tab på debitorerne. Vi kan hjælpe jer med at fastsætte kreditbetingelser, der svarer til kreditrisikoen på jeres kunder. Dermed kan I ofte forkorte kredittiden og nedsætte  pengebindingen, så I kan frigøre likviditet.


Bevar den gode kunderelation

Atradius har en specialiseret enhed, der følger store, økonomisk trængte købere tæt, med fokus på at begrænse tab for både vores kunder og os. I disse sager har vi løbende dialog med køber om deres bestræbelser på at vende udviklingen, herunder adgang til opdaterede regnskabstal og indsigt i betingelser for ekstern finansiering. Ved at følge kreditrisikoen helt tæt, kan det give mulighed for, at I fortsat kan give kredit til køber, så I kan bevare kunderelationen, når køber efterfølgende vender udviklingen.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information