Landbrug og fødevarer

Som markedsleder er vi solidt funderet i landbrugs- og fødevarebranchen. Vi følger store og små købere i hele verden – og i alle dele af sektoren, og er derfor tæt på markedet.

Vi forstår vigtigheden af vækst

 

Man and woman reading document | Atradius Takaukset

 

Når landbrugs- og fødevarevirksomheden sigter efter vækst er det afgørende, at kunne tilbyde sine kunder konkurrencedygtige kreditvilkår og frem for alt at optimere driftskapitalen. Men i en branche præget af ændringer i forbrugeradfærd, uforudsigelige hændelser og svingende råvarepriser kan det være en stor udfordring.

Derfor er det vigtigt at have en partner der gør det muligt, at følge sine kunder tæt, at reagere hurtigt på ændringer i markedet og at træffe de rigtige kreditbeslutninger.

Vi tilbyder en enkel, men komplet løsning til virksomheder, der ønsker stabil vækst. Som markedsleder er vi solidt forankret i landbrugs- og fødevarebranchen. Vi har løbende dialog med producenter, grossister og dagligvarekæder i hele verden, og er derfor tæt på de udfordringer, som påvirker din virksomhed. Med os får du en partner med stor erfaring, som kan levere hurtige svar på jeres kreditbehov, på et opdateret kreditgrundlag. Vores løsning gør det muligt for jer at forbedre jeres økonomiske stabilitet, lette kreditstyringen og reducere jeres kreditomkostninger.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information