Transport og logistik

Vi tilbyder en løsning der giver effektiv kreditstyring, øger hastigheden og kvaliteten i fastsættelse af kreditter. Det sikrer salget, reducerer kreditomkostningerne og forbedrer driftskapitalen.

Effektivitet der understøtter din vækst

 

Businessman with coffee and tablet

 

 

 

Skærpet konkurrence har resulteret i et mere udfordrende marked med et konstant fokus på omkostninger. At få ordren i hus kræver i stigende grad at transportøren kan svare hurtigt på kundehenvendelser – ofte fra rigtig mange kunder. Det giver pres på kreditfunktionen da et salg forudsætter et kredittjek. Samtidig er det blevet sværere at bevare overblikket over både nuværende og potentielle kunders kreditværdighed.

Effektiv kreditstyring, der øger hastigheden og kvaliteten i fastsættelsen af kundekreditter er vigtigere end nogensinde før, da det sikrer salget, reducerer kreditomkostningerne og derved forbedrer driftskapitalen, der er udgangspunktet for vækst.

Vi har mange års erfaring fra samarbejde med alle typer af transport- og logistikvirksomheder, der leverer alt fra pakker til vindmøller – både til lands, til vands og i luften. Vi svarer hurtigt på ansøgninger, forsikrer mod tab på kunder, inddriver udeståender og sikrer overblik, så I kan bevæge jer fremad. Alt samlet i én løsning, således at håndteringen effektiviseres og omkostninger holdes nede.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information