Clean energy transition

Atradius-nyheder

As the world grapples with a global energy crisis, 195 nations met for the the 27th United Nations Climate Change Conference.

Many of the discussions at COP27 focused focus on the pledges to limit global warming. Central to these is the transition to clean energy. This is a massive undertaking for the world’s nations, presenting businesses with a range of opportunities as well as significant risks, challenges and dilemmas. This is why Atradius invited a panel of experts to discuss how clean energy transition may impact global trade. 

Would you like to gain insight in the topics we've discussed and learn more about how the clean energy transition impacts trade on a global scale?

Find out more in our interactive environment here.  

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information