Economic Outlook Press Release 2017

Pressemeddelelse

Amsterdam, 28 november 2017 – Verdenshandlen har i 2017 oplevet generel fremgang, hvilket betyder at især landene med åbne økonomier står til at profitere.

Dog fastholder Atradius i den seneste udgave af ´Economic Outlook`, at den økonomiske stimulus ikke nødvendigvis kan opretholdes gennem 2018.

Den overraskende positive udvikling i 2017 tilskrives lempelig pengepolitik, bedrende energipriser samt øget vækstniveau i Kina og Eurozonen. Ligeledes har et ekspanderende internationalt handelsniveau – fra 1,4 % i 2016 til 3,8 % i September 2017 – medvirket til at opjustere de globale samhandelsprognoser.
Fremgangen i det globale handelsniveau gennem 2017 er primært understøttet af øget investeringslyst på de større markeder – særligt det amerikanske og kinesiske – hvilket har øget efterspørgslen af import. Fremgangen er også sket  på baggrund af en reduktionen af de politiske usikkerheder.

”Den styrkede internationale handelsvækst gennem 2017 er en velkommen udvikling, som går hånd i hånd med de positive globale vækstudsigter” siger Jørgen Lund Lavesen, adm. direktør og nordisk direktør hos Atradius. ”Betydning af den internationale handelsvækst afspejles i vores data, hvor langt størstedelen af de reviderede handelsprognoser har været i de mere produktionsorienterede og eksportintensive økonomier i Asien og Østeuropa. Blandt de mere indenlandskorienterede økonomier, som i Latinamerika, har udviklingen været mere stabil.

 

Economic Outlook Image

 

Atradius anslår i 2017 en stigning på 5 % i den internationale handel. Fremadrettet peger en række indikatorer på vedvarende stigning i 2018, men et højere basisår forventes at medføre en deceleration på 3,5 %.

”På trods af tiltagende handel i 2018, så forventer vi ikke samme opadgående revisioner som i 2017”, siger Jørgen Lund Lavesen. ”Dette skyldes tilstedeværelsen af en række risici, som kan hæmme udvikling i 2018. Den kinesiske økonomis omlægning til forbrugsbaseret vækst vil reducere efterspørgslen og dæmpe den regionale handel. Derudover synes de politiske usikkerheder heller ikke at være et afsluttet kapitel, idet både handelsbarrierer fra NAFTA og de pågående genforhandlinger af Brexit kan påvirke væksten i 2018. Stramninger af den amerikanske pengepolitik kan ligeledes få betydning for fremtidsudsigterne, hvilket vil øge omkostninger ved ekstern finansiering for de eksportorienterede virksomheder i vækstmarkederne”.      

Atradius Economic Outlook kan hentes på atradius.dk

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information