Market Monitor - Varige forbrugsgoder - Vietnam

Market Monitor

  • Vietnam
  • Forbrugsvarer

31 Mar 2016

Efterspørgslen efter varige forbrugsgoder fortsætter med at stige som en følge af højere levestandarder.

  • Demand for consumer durable goods in Vietnam continues to increase, driven by a growing middle class, rising living standards, a young population and rapid urbanisation.

 

  • Growth prospects for 2016 remain good, and businesses’ profits are expected to remain stable. However, persisting problems with distribution networks and logistics could continue to limit the growth potential. Competition is high and rising further, as local players have to face increasing market entries of some large foreign players, e.g. from France, South Korea and the US.

 

 

  • Many local consumer durables retail businesses are highly geared, but banks are generally willing to provide credit.

 

  • The current average payment duration in the industry is 30-60 days. Some slower payment is seen in this sector, but mostly not to the extent of turning into non-payment. Non-payments are not expected to increase in the coming months.

 

  • Our underwriting stance for the industry is generally open, and we rely mainly on financial statements and trade experience in our decisions.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information