Årsberetninger

Årsberetningen giver et komplet overblik over Atradius’ performance, strategier og yderligere økonomisk information set over et helt år.

The latest Annual Reports and summaries are available to view and download (Download Adobe Reader).

Atradius Årsrapport 2020  – Rising to the challenges

Atradius Annual Report 2021 | Atradius

Hos Atradius stræber vi konstant efter at levere den bedst mulige service til vores kunder og være tilstede, hvor de handler. Året 2020 gav os nye udfordringer. Med virksomheder i lockdown rundt om i verden var levering, fleksibilitet og innovation nøglen til succes. Gennem kontinuerlig investering i vores digitale platforme og igangværende digitaliseringsinitiativer sikrede vi at give vores kunder, nærværende og god service, mens vi for det meste arbejdede hjemme.

Mens vi var i stand til at fortsætte med at levere service af højeste kvalitet, satte pandemien aftryk på den globale handel, hvilket resulterede i et fald i salget for mange af vores kunder og efterfølgende vores præmieindtægter.

Præmieindtægterne var 1,8% lavere, mens bruttoskader steg med 21,8%, og de offentlige genforsikringsprogrammer resulterede i en stigning på 31,2% i forsikringspræmien, der blev afgivet til genforsikringsselskaber. Som et resultat faldt det samlede forsikringsresultat med 76,0% og koncernresultatet for året med 80,6% til henholdsvis 77,3 mio. EUR og 44,2 mio. EUR. Vores fortsatte støtte til vores kunders og partners behov, i disse turbulente tider, sikrede endnu en høj kundefastholdelsesgrad på 92,7% i 2020.

 

Udsigterne for 2021

I 2021 vil væksten i verdensøkonomien sandsynligvis komme tilbage til 5,0%. Denne relativt høje vækstrate er til dels et 'teknisk' rebound fra en relativt lavt udgangspunkt i 2020. Da vaccinationsprocessen er i gang, forventer vi, at sociale afstandsregler gradvist reduceres i 2021. Mens den økonomiske aktivitet forventes at ekspandere, vil omkostningerne ved krisen i form af konkurser og arbejdsløshed være høj. Vi forventer en stigning i konkurser på stort set alle markeder, da de tiltag, der hjalp med at undertrykke insolvensvæksten i 2020, gradvist afvikles. Der er fortsat en bred spredning af insolvensfremskrivninger mellem lande. Vi er godt forberedt på at styre vores virksomheden ved at støtte vores partnere og kunder i at overvinde disse turbulente tider og hjælpe dem med at vokse deres forretning ved at handle sikkert.

”Den globale økonomi er fortsat påvirket af usikkerhed skabt af Covid-19-pandemien. Vi har imødekommet denne udfordring ved at tilpasse os situationen i 2020 og er sikre på vores evner til fortsat at støtte vores kunder, partnere, medarbejdere og aktionærer gennem hele denne sundhedskrise. ”

David Capdevila

Atradius CEO

 

Relateret indhold

Koncernledelse

Vores koncerndirektion og bestyrelse driver vores forretning med udgangspunkt i vores interessenter og vores kunders behov.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information