Atradius i Danmark

Atradius er markedsleder indenfor kreditforsikring i Danmark

Atradius Danmark beskæftiger ca. 100 medarbejdere og har kontorer i København og Århus. Virksomheden har rødder tilbage til Eksportkreditrådet. Eksportkreditrådet, eller bare EKR, fungerede som en statslig styrelse frem til 1992, da staten omdannede EKR til et statsejet aktieselskab. Den nederlandske virksomhed NCM købte 25 procent af aktierne i selskabet i 1995 og overtog hele selskabet to år senere.

Et erfarent ledelsesteam

Erik Skovgaard NielsenErik Skovgaard Nielsen, direktør Atradius DK

Erik Skovgaard Nielsen, direktør Atradius Danmark

 

Nyt billede

 

 

Født: 1958.  

Ansat: 1983.
Ansvarsområde: Erik Skovgaard Nielsen er som landedirektør ansvarlig for Atradius Danmark.

Erik Skovgaard Nielsen har arbejdet med forskellige aspekter af finansiering og kreditforsikring i det danske marked i mange år, startende med ansættelse i den statslige styrelse Eksportkreditrådet (EKR). Var med i processen som ledte til privatiseringen af EKR i 90rne. Har tidligere bl.a. været kontorchef, Salgs- og marketingdirektør, Vicedirektør og ansvarlig for salget i de nordiske lande. Har endvidere deltaget i M&A aktiviteter i koncernen.

 

 

 

Gitte Vind HolmGitte Vind Holm, underdirektør Global

Gitte Vind Holm, underdirektør Global

 

 

 

Gitte Vind Holm

 

 

 

Født: 1965
Ansat: 1996
Ansvarsområde: Gitte Vind Holm er ansvarlig for vores globale afdeling i Atradius Danmark. 

Gitte Vind Holm har mere end 20 års erfaring inden for kreditforsikring, heraf mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af løsninger til multinationale koncerner. Hun har tidligere arbejdet med større erhvervskunder i Nordea-koncernen og har en HD i regnskabsvæsen og økonomistyring. 

Michael SindbergMichael Sindberg, underdirektør Risk Services

Michael Sindberg, underdirektør Risk Services

 

 

Michael Sindberg (DK_dk)

Fødselsår: 1964

Ansat: 1992.
Ansvarsområde: Michael Sindberg er ansvarlig for underwriting af købere i Danmark, Sverige, Finland og Baltikum.

Michael er medlem af Kreditkomiteen for Atradius’ ”Risk Services 1 område”, som ud over Norden omfatter Mellem-, Nord- og Østeuropa samt Rusland. Michael har tidligere arbejdet for Commerzbank i Danmark og i Tyskland. Inden han kom til Atradius arbejdede han også et par år for BRFkredit i deres udlandsområde. Michael har en uddannelsesbaggrund som Cand. Negot. samt HD i Finansiering.

Kim Larsen, underdirektør Atradius GarantiKim Larsen, underdirektør Atradius Garanti

Kim Larsen, underdirektør Atradius Garanti

Kim_Larsen

Født: 1958. 
Ansat: 2001.
Ansvarsområde: Kim Larsen er ansvarlig for Atradius Garanti i Danmark.
Kim Larsen har mere end 30 års erfaring inden for garantiforsikring. Han er bankuddannet og har en HD i regnskab og økonomistyring.

Katja Rolf LarssenKatja R Larssen, Leder af Inkassoafdelingen

Katja Rolf Larssen, leder af inkassoafdelingen i Norden og Baltikum

Katja Rolf Larssen (DK_dk)

 

 

Født: 1973. 
Ansat: 1999.
Ansvarsområde: Katja Rolf Larssen er ansvarlig for B2B inkasso i Norden der inkluderer de skandinaviske lande samt Baltikum.

Katja er uddannet Cand.merc.jur i 2000 og har siden 1999 arbejdet for Atradius Kreditforsikring og senere fra 2004 i Atradius Collections som hun var med til at etablere og udvikle frem til nu hvor hun leder Inkassoafdelingen for hele Norden og Baltikum.

Ledelse i Atradius handler om engagement, interesse og konstant udvikling. Både personlig og professionel udvikling. Vi skal turde udfordre os selv, vores tanker og handlinger, og fokusere på at skabe reel værdi for vores ejere og dermed for hele organisationen. Dette forudsætter en erkendelse hos den enkelte leder af vigtigheden af at inddrage sine medarbejdere i de løsninger vi sammen skaber for kunderne – at der reelt stræbes efter at støtte den faglige udvikling. Det kræver mod at uddelegere og tålmodighed at lede med nærvær og professionel sparring, og det er vores mål, at lederne i Atradius skal mestre de discipliner og herved bidrage til at skabe high performers og vinderkultur.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information