Atradius i Danmark

Atradius er markedsleder indenfor kreditforsikring i Danmark

Atradius Danmark beskæftiger ca. 100 medarbejdere og har kontorer i København og Aarhus. Virksomheden har rødder tilbage til Eksportkreditrådet. Eksportkreditrådet, eller bare EKR, fungerede som en statslig styrelse frem til 1992, da staten omdannede EKR til et statsejet aktieselskab. Den nederlandske virksomhed NCM købte 25 procent af aktierne i selskabet i 1995 og overtog hele selskabet to år senere.

Et erfarent ledelsesteam

(DK-dk) Jesper Daugaard Faurby white (Author profile image)Jesper Daugaard Faurby, direktør Atradius Danmark

Jesper Daugaard Faurby, direktør Atradius Danmark

 

(DK-dk) Jesper Daugaard Faurby Slusen (image)

 

Født: 1975

Ansat: 2007

Ansvarsområde: Jesper Daugaard Faurby er som landedirektør ansvarlig for Atradius Danmark.

Jesper Daugaard Faurby har arbejdet med forskellige aspekter af finansiering og kreditstyring i det danske marked i mange år. Gennem sine 15 år i Atradius har han bl.a. arbejdet med kundeansvar for kunder i alle størrelser og segmenter. Senest med kunder indenfor finanssektoren. Derudover har han arbejdet med produktudvikling og innovation og bl.a. bidraget til udvikling af løsninger til finanssektoren og til løsninger der integrerer kreditforsikring i økonomisystemer. De seneste mange år har Jesper Daugaard Faurby arbejdet med ledelse af teams indenfor kundeservice og account management.

Gitte Vind HolmGitte Vind Holm, underdirektør Global

Gitte Vind Holm, underdirektør Global

 

 

 

Gitte Vind Holm

 

 

 

Født: 1965
Ansat: 1996
Ansvarsområde: Gitte Vind Holm er ansvarlig for vores globale afdeling i Atradius Danmark. 

Gitte Vind Holm har mere end 20 års erfaring inden for kreditforsikring, heraf mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af løsninger til multinationale koncerner. Hun har tidligere arbejdet med større erhvervskunder i Nordea-koncernen og har en HD i regnskabsvæsen og økonomistyring. 

Michael SindbergMichael Sindberg, underdirektør Risk Services

Michael Sindberg, underdirektør Risk Services

 

 

Michael Sindberg (DK_dk)

Fødselsår: 1964

Ansat: 1992.
Ansvarsområde: Michael Sindberg er ansvarlig for underwriting af købere i Danmark, Sverige, Finland og Baltikum.

Michael er medlem af Kreditkomiteen for Atradius’ ”Risk Services 1 område”, som ud over Norden omfatter Mellem-, Nord- og Østeuropa samt Rusland. Michael har tidligere arbejdet for Commerzbank i Danmark og i Tyskland. Inden han kom til Atradius arbejdede han også et par år for BRFkredit i deres udlandsområde. Michael har en uddannelsesbaggrund som Cand. Negot. samt HD i Finansiering.

Kim Larsen, underdirektør Atradius GarantiKim Larsen, underdirektør Atradius Garanti

Kim Larsen, underdirektør Atradius Garanti

Kim_Larsen

Født: 1958. 
Ansat: 2001.
Ansvarsområde: Kim Larsen er ansvarlig for Atradius Garanti i Danmark.
Kim Larsen har mere end 30 års erfaring inden for garantiforsikring. Han er bankuddannet og har en HD i regnskab og økonomistyring.

Katja Rolf LarssenKatja R Larssen, Leder af Inkassoafdelingen

Katja Rolf Larssen, leder af inkassoafdelingen i Norden og Baltikum

Katja Rolf Larssen (DK_dk)

 

 

Født: 1973. 
Ansat: 1999.
Ansvarsområde: Katja Rolf Larssen er ansvarlig for B2B inkasso i Norden der inkluderer de skandinaviske lande samt Baltikum.

Katja er uddannet Cand.merc.jur i 2000 og har siden 1999 arbejdet for Atradius Kreditforsikring og senere fra 2004 i Atradius Collections som hun var med til at etablere og udvikle frem til nu hvor hun leder Inkassoafdelingen for hele Norden og Baltikum.

Ledelse i Atradius handler om engagement, interesse og konstant udvikling. Både personlig og professionel udvikling. Vi skal turde udfordre os selv, vores tanker og handlinger, og fokusere på at skabe reel værdi for vores ejere og dermed for hele organisationen. Dette forudsætter en erkendelse hos den enkelte leder af vigtigheden af at inddrage sine medarbejdere i de løsninger vi sammen skaber for kunderne – at der reelt stræbes efter at støtte den faglige udvikling. Det kræver mod at uddelegere og tålmodighed at lede med nærvær og professionel sparring, og det er vores mål, at lederne i Atradius skal mestre de discipliner og herved bidrage til at skabe high performers og vinderkultur.