Historie

I 2015 fejrede vi vores 90 års jubilæum - en vigtig milepæl i vores stærke tradition for at understøtte virksomheders vækst i hele verden.

Atradius blev skabt i august 2003 gennem en omdannelse af Gerling NCM, en globalt førende virksomhed inden for kreditforsikring og kreditstyring, som blev etableret i 2001 gennem fusionen af den tyske kreditforsikringskoncern, Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS) og den nederlandske kreditforsikringsvirksomhed Credietverzekering Maatschappij (NCM). Omdannelsen til Atradius blev afsluttet den 5. januar 2004.

Gerling-koncernen blev udskiftet som aktionær på daværende tidspunkt med en gruppe af førende internationale finansielle institutioner, herunder Swiss Re og Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, en førende spansk finansiel virksomhed, og Crédito y Caución, den førende spanske og fjerdestørste globale kreditforsikringsselskab.

Den 25. januar 2008 gik Atradius sammen med Crédito y Caución for yderligere at styrke sin position på det globale kreditforsikringsmarked.

Atradius – Mere end 95 års erfaring

Atradius blev imidlertid oprindelig grundlagt som NCM i Nederlandene i 1925. Det var verdens første kreditforsikringsvirksomhed. Virksomheden blev dengang etableret med det formål at forbedre handelsforholdene for nederlandske virksomheder. Denne forretningsplan blev slået fast i 1932, da NCM indgik partnerskab med den nederlandske regering om at stille eksportkreditter til rådighed for nederlandske virksomheder på vegne af den nederlandske stat. Dette samarbejde eksisterer stadig den dag I dag.

I Tyskland kan Atradius’ rødder spores tilbage til GKS, som blev etableret i 1954 som kreditforsikringsafdeling i Gerling Group. GKS opererede udelukkende fra Tyskland indtil 1962, da det åbnede sit første internationale kontor i Schweiz. GKS var den første private kreditforsikringsvirksomhed, der tilbød beskyttelse af eksportkredit.

I Spanien blev Crédito y Caución grundlagt i 1929 og har siden fokuseret på organisk vækst for at blive det dominerende kreditforsikringsselskab og kautionselskab på den iberiske halvø.

Internationalisering

Den internationalisering, der fandt sted i sidste halvdel af det 20. århundrede, passede godt til begge virksomheders forretningskoncepter. Begge to trivedes og voksede hurtigt i takt med den hastige udvikling i den internationale handel. Denne internationalisering førte til en konsolidering i kreditforsikringsbranchen, og både NCM og GKS var førende opkøbere af kreditforsikringsvirksomheder og inkassovirksomheder. Crédito y Caución derimod byggede forretningen på sine spanske rødder med fokus på markederne i Spanien og Portugal. Alle tre strategier muliggjorde en stærk vækst.

NCM and Gerling Credit fusionerede i 2001 og dannede selskabet GERLING NCM. Crédito y Caución blev en del af Atradius-koncernen i 2008. Atradius er i dag én af de største globale aktører på kreditforsikringsmarkedet og udbyder i dag kreditforsikrings- og kreditstyringsprodukter fra mere end 160 kontorer i 54 lande.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information