Koncernledelse

Vores koncerndirektion og bestyrelse driver vores forretning med udgangspunkt i vores interessenter og vores kunders behov.

Atradius Management Board 2017

Koncerndirektion

Direktionen består af fem medlemmer og har ansvaret for opnåelse og efterlevelse af Atradius' mål, strategi, koncernpolitikker og resultater. Direktionen er juridisk forpligtet til at sikre hensynet til virksomhedens interesser.

Generalforsamlingen har bemyndigelse til at udnævne medlemmer af direktionen efter indstilling fra Løn- udvælgelses- & udnævnelsesudvalget, som er et udvalg under bestyrelsen.

Isidoro Unda, AtradiusIsidoro Unda

Chief Executive Officer

Isidoro Unda blev udnævnt som Chief Executive Officer (CEO) for Atradius N.V. i juli 2007.

Som CEO er han ansvarlig for enhederne Strategy & Corporate Development, Human Resources, Legal & Compliance, Internal Audit samt landene Spanien, Portugal og Brasilien.

Før han kom til Atradius, havde Isidoro Unda fungeret som CEO for den førende spanske kreditforsikringsvirksomhed Crédito y Caución siden 2001. Isidoro Unda kom til Crédito y Caución i 1988.

Isidoro Unda er uddannet inden for jura og økonomi ved Deusto Universitetet i Bilbao (Spanien). Han har arbejdet i finans- og forsikringssektoren i mere end 20 år og har siddet i bestyrelsen for Inverseguros S.A. og Mutua Madrilena Automovilista.

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Chief Market Officer

Andreas Tesch blev udnævnt som medlem af direktionen og Chief Market Officer (CMO) i oktober 2011.

Som CMO er han ansvarlig for Atradius Credit Insurance (undtagen Spanien, Portugal og Brasilien) samt for enhederne Atradius Dutch State Business, Global, Special Products og Group Communications & Commercial Development.

Andreas Tesch blev direktør for Global, Oceania og New Markets hos Atradius i 2007 efter seks år i forskellige interne lederroller fra Risk Services for Central- og Østeuropa og Corporate Development & Communications.

Før han kom til Atradius, var Andreas Tesch direktør for Simon Kucher & Partners, hvor han rådgav kunder inden for strategi og virksomhedsoverdragelser.

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Chief Risk Officer

Christian van Lint blev udnævnt som medlem af direktionen og Chief Risk Officer (CRO) i november 2012.

Som CRO er han ansvarlig for Risk Management, Group Buyer Underwriting, Risk Services og Outward Reinsurance.

Christian van Lint blev direktør for Group Risk Management i 2006 efter fire år i rollen som Risk Services Director for Nederlandene og Norden.

Siden han kom til Atradius som risk underwriter i 1983, har han hans karriere bevæget sig inden for mange områder af risikostyring.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer

Claus Gramlich-Eicher blev udnævnt som medlem af direktionen og Chief Financial Officer (CFO) i maj 2013.

Som CFO er han ansvarlig for Finance, Financial Control og Corporate Finance.

Før han kom til Atradius, arbejdede Claus Gramlich-Eicher for Allianz i forskellige lederstillinger inden for økonomistyring i Tyskland, Spanien, Italien og Tjekkiet. Senest har han været direktør for Allianz Investment Management SE i München (Tyskland).

Claus Gramlich-Eicher har en cand.merc. fra Universitetet i St. Gallen (Schweiz) og har en CEMS-mastergrad i international ledelse. Han har arbejdet i finanssektoren i mere end 20 år.

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Chief Insurance Operations Officer

Marc Henstridge blev udnævnt som medlem af direktionen og Chief Insurance Operations Officer (CIOO) 1. januar 2017.

Som CIOO er han ansvarlig for Atradius Re, Garanti, Inkasso, Instalment Credit Protection (ICP), Project and Process unit og Information Technology Services.

Efter hans ansættelse i virksomheden som UK Market Analyst i 1997, blev han hurtigt forfremmet og har fungeret som direktør for Risk Service i Storbritannien og Ireland (siden 2008) og for Special Products (siden 2014). I løbet af 2013/2014 påtog han sig også det midlertidige ansvar som Regional Director UK/Ireland. 

Inden han tilsluttede sig Atradius, besad han analytiske stillinger i store internationale, finansielle selskaber. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ti medlemmer og har ansvaret for overordnet at styre og overvåge Atradius' forretning samt føre tilsyn med den måde, direktionen leder Atradius på. I lighed med direktionen er bestyrelsen forpligtet til at tage hensyn til Atradius' interesser og den hermed forbundne virksomhed.

Ignacio Álvarez (Chairman)
Francisco Arregui (Vice Chairman)
Xavier Freixes
Désirée van Gorp
Carlos Halpern

John Hourican
Bernd-Hinrich Meyer
Hugo Serra
Dick Sluimers
José María Sunver

Udvalg under bestyrelsen

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget bistår bestyrelsen i udførelsen af dennes økonomiske tilsyns- og overvågningsopgaver. Revisionsudvalget sikrer integriteten i Atradius’ regnskaber, de eksterne revisorers kvalifikationer samt de interne og eksterne revisorers arbejde. Revisionsudvalget overvåger Atradius’ økonomiske rapportering og interne regnskabskontrolsystem. Udvalget sørger endvidere for løbende kommunikation mellem den eksterne revisor, direktionen, den interne revisionsafdeling samt bestyrelsen i spørgsmål vedrørende Atradius’ økonomiske anliggender.

Løn- udvælgelses- & udnævnelsesudvalget

Løn- udvælgelses- & udnævnelsesudvalget bistår bestyrelsen i udførelsen af dennes tilsyns- og overvågningsopgaver som led i virksomhedens ledelse. Løn- udvælgelses- & udnævnelsesudvalget fremsætter forslag til ansættelse af folk i direktionen og bestyrelsen, lønpolitikken, aflønning af ledende medarbejdere samt andre anliggender vedrørende virksomhedens ledelse.
 

Relateret indhold

Information om aktionærerne

Atradius NV er en privat virksomhed ejet af Grupo Catalana Occidente, S.A. og Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information