Koncernorganisationsstruktur

Den operationelle struktur i vores multinationale selskab er organiseret til at optimere effektiviteten og om muligt reducere den lovgivningsmæssige kompleksitet af flere jurisdiktioner i hele verden.

 

 

 

 

 

 

Organisational structure 2020 | Atradius

 

 

 

 

 

 

Fusionen af Atradius' europæiske forsikringsselskaber er fuldført

Hos Atradius stræber vi altid efter at optimere vores organisation. I den forbindelse fusionerede vi den 30. december 2016 vores to europæiske forsikringsselskaber, Atradius Credit Insurance N.V. og Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U., til én samlet juridisk enhed. Fra den 30. december 2016 blev den fusioneret enhed omdøbt Atradius Crédito y Caución SA Seguros u Reaseguros. Forenklingen af selskabsstrukturen påvirker ikke vores forretningsmodel eller etablerede varemærker. Vi vil fortsat anvende navnene Atradius og Crédito y Caución’s i deres respektive markeder.  

Atradius NV forbliver vores internationale holdingselskab med hjemsted i Nederlandene. Atradius N.V. er moderselskab for vores selskaber, der tilbyder kreditforsikring, garanti, genforsikring , inkasso og informationstjenester over hele verden.

Den nye organisationsstruktur gør Atradius i stand til at reducere kompleksiteten ved at have to europæiske forsikringsselskaber, forskellig lovgivning og dobbelt ledelse uden at påvirke vores succesfulde forretningsmodel eller etablerede brands. Dette forbedrer effektiviteten af ​​vores value proposition om at levere en uovertruffen kundeservice på de globale kreditforsikrings- og garantiforsikringsmarkeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relateret indhold

Koncernledelse

Vores koncerndirektion og bestyrelse driver vores forretning med udgangspunkt i vores interessenter og vores kunders behov.

Ledelse og governance

Via vores Governance-retningslinjer, Kundeservice Charter og investeringer i innovation, ønsker vi at give vores medarbejdere og kunder de absolut bedste produkter og ydelser.

Information om aktionærerne

Atradius NV er en privat virksomhed ejet af Grupo Catalana Occidente, S.A. og Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information