Ledelse og governance

Via vores Governance-retningslinjer, Kundeservice Charter og investeringer i innovation, ønsker vi at give vores medarbejdere og kunder de absolut bedste produkter og ydelser.

Governance-retningslinjer

Atradius anerkender vigtigheden af god corporate governance. Vi er underlagt de nederlandske tilsynsmyndigheder og vores governance struktur tager udgangspunkt i retningslinjer, som er udarbejdet af den nederlandske brancheforening for forsikringsselskaber. De beskriver hvorledes nederlandske forsikringsselskaber skal udføre god corporate governance, risikostyring, revision og aflønning. Vores direktionen har desuden underskrevet ”Declaration on moral and ethical conduct”.

Kunden i fokus

Jeg er meget glad for, at Atradius lod os deltage i udviklingen af dette værktøj. Man har ofte kun behov for at vide hvilke 5-10 % af oplysningerne man virkelig skal fokusere på, og det hjælper dette værktøj mig med.

Atradius quotation from Arne Antonsson
Arne Antonsson
Credit Chief Officer Electrolux

Kernen i vores aktiviteter er vores kundefokus. Vi ligger løbende i top blandt forsikringsselskaber på kundetilfredshed og kundefastholdelse. Vores service og produkter er målrettet vores kunder. Vi var eksempelvis de første, der introducerede et service set-up, der opfyldte de helt særlige behov, som multinationale organisationer har.

Vores strategiske mål omfatter lønsom vækst og øget overskud. Vi mener at vi kun vil lykkes, hvis vores kunder og interessenter også lykkes. Vi vil opnå disse mål ved at sikre, at vi giver vores kunder og interessenter den absolut bedste service og support.
 

Førende takket være innovation

Vores dedikation til at udvikle de bedste værktøjer for at understøtte vores kunders vækst skaber resultater. Innovation indgår som et nøglepunkt i vores strategi. Our latest tool, Atradius Insights, sets a new standard within the credit insurance industry for credit management

Hos Atradius ønsker vi at levere mere end blot kreditforsikring. Vi ønsker at give vores kunder indsigt i deres kreditrisici. Som et online business intelligence-værktøj giver Atradius Insights kunderne mulighed for at identificere aktuelle og fremtidige risici og overvåge udviklingen i den forsikrede portefølje. Dette inkluderer mulighed for at dykke fra oversigtsbilleder direkte ned i detaljerne, sofistikerede filtreringer og muligheden for at eksportere de valgte data

 

Insights Credit Insurance

 

De specifikke værktøjer inkluderer muligheden for at vise alle afgørelser om kreditmaksima, der er udstedt i en valgt tidsperiode fordelt på dine køberrating-intervaller. Det giver dig også en oversigt over kreditmaksima, der udløber eller trækkes tilbage inden for de kommende 12 måneder

Vores direktion er sammensat af førende branchefolk

Medlemmerne i bestyrelsen afspejler fint det internationale fokus hos Atradius. De fem medlemmer har henholdsvis spansk, tysk, nederlandsk og britisk baggrund. I direktionen er der en bred erfaring og et stort kendskab til branchen.

Atradius repræsenterer meget mere end forsikring. Vi skaber personlige relationer til vores kunder og deres købere for dermed bedre at kunne forstå deres forretning og give detaljerede informationer om deres kreditrisiko.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Chief Executive Officer Atradius 

Mål og strategi

Centralt for vores strategi er ønsket om at skabe en varig forretning med vækst i omsætning og stabil vækst i overskud, som i tilstrækkelig grad opfylder vores interessenters og kunders behov.

Vores aktiviteter fokuserer på kreditforsikring samt andre tilknyttede kreditstyringsydelser som f.eks. garantiforsikring og inkasso.

Det er vores mål at udvide inden for tre områder:

  • Kunder: fra alle tre markedssegmenter – globale/multinationale selskaber, større virksomheder og små og mellemstore virksomheder
  • Regioner: udvide vores tilstedeværelse, særligt i Central- og Østeuropa, Asien og Amerika
  • Produkter: gennem investeringer i og udvikling af nye produkter og ydelser, som er målrettet specifikke behov hos de enkelte markedssegmenter.

Udover vores fokus på kunder og ønske om innovation, er hensigten med vores strategi at styrke vores konkurrenceposition ved at arbejde mere effektivt.

Relaterede dokumenter

Relateret indhold

Koncernledelse

Vores koncerndirektion og bestyrelse driver vores forretning med udgangspunkt i vores interessenter og vores kunders behov.