Ledelse og governance

Via vores Governance-retningslinjer, Kundeservice Charter og investeringer i innovation, ønsker vi at give vores medarbejdere og kunder de absolut bedste produkter og ydelser.

Governance-retningslinjer

Atradius anerkender vigtigheden af god corporate governance. Vi er underlagt de nederlandske tilsynsmyndigheder og vores governance struktur tager udgangspunkt i retningslinjer, som er udarbejdet af den nederlandske brancheforening for forsikringsselskaber. De beskriver hvorledes nederlandske forsikringsselskaber skal udføre god corporate governance, risikostyring, revision og aflønning. Vores direktionen har desuden underskrevet ”Declaration on moral and ethical conduct”.

Kunden i fokus

Jeg er meget glad for, at Atradius lod os deltage i udviklingen af dette værktøj. Man har ofte kun behov for at vide hvilke 5-10 % af oplysningerne man virkelig skal fokusere på, og det hjælper dette værktøj mig med.

Atradius quotation from Arne Antonsson Arne Antonsson
Credit Chief Officer Electrolux

Kernen i vores aktiviteter er vores kundefokus. Vi ligger løbende i top blandt forsikringsselskaber på kundetilfredshed og kundefastholdelse. Vores service og produkter er målrettet vores kunder. Vi var eksempelvis de første, der introducerede et service set-up, der er opfyldte de helt særlige behov, som multinationale organisationer har.

Vores strategiske mål omfatter lønsom vækst og øget overskud. Vi mener at vi kun vil lykkes, hvis vores kunder og interessenter også lykkes. Vi vil opnå disse mål ved at sikre, at vi giver vores kunder og interessenter den absolut bedste service og support.
 

Førende takket være innovation

Vores dedikation til at udvikle de bedste værktøjer for at understøtte vores kunders vækst skaber resultater. Innovation indgår som et nøglepunkt i vores strategi.

Hos Atradius ønsker vi at levere mere end blot kreditforsikring. Vi ønsker at give vores kunder indsigt i deres kreditrisici. Atradius Insights gør det f.eks. muligt for vores kunder at identificere aktuelle og fremtidige krisici samt at overvåge deres køberportefølje.
 

 

Insights Credit Insurance

 

Vores direktion er sammensat af førende branchefolk

Medlemmerne i bestyrelsen afspejler fint det internationale fokus hos Atradius. De fem medlemmer har henholdsvis spansk, tysk, nederlandsk og britisk baggrund. I direktionen er der en bred erfaring og et stort kendskab til branchen.

Atradius repræsenterer meget mere end forsikring. Vi skaber personlige relationer til vores kunder og deres købere for dermed bedre at kunne forstå deres forretning og give detaljerede informationer om deres kreditrisiko.

David Capdevila, Atradius David Capdevila
Chief Executive Officer Atradius 

Mål og strategi

Centralt for vores strategi er ønsket om at skabe en varig forretning med vækst i omsætning og stabil vækst i overskud, som i tilstrækkelig grad opfylder vores interessenters og kunders behov.

Vores aktiviteter fokuserer på kreditforsikring samt andre tilknyttede kreditstyringsydelser som f.eks. garantiforsikring og inkasso.

Det er vores mål at udvide inden for tre områder:

  • Kunder: fra alle tre markedssegmenter – globale/multinationale selskaber, større virksomheder og små og mellemstore virksomheder
  • Regioner: udvide vores tilstedeværelse, særligt i Central- og Østeuropa, Asien og Amerika
  • Produkter: gennem investeringer i og udvikling af nye produkter og ydelser, som er målrettet specifikke behov hos de enkelte markedssegmenter.

Udover vores fokus på kunder og ønske om innovation, er hensigten med vores strategi at styrke vores konkurrenceposition ved at arbejde mere effektivt.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information