Ratings

Vores finansielle styrke er blevet bekræftet af ratingsbureauerne AM Best - A (Excellent) stable outlook - samt Moody’s - A2 stable outlook.

Atradius N.V.’s vigtigste driftsenheder har ratings hos AM Best og Moody’s. Begge ratings bekræfter en stærk operationel performance og en førende position for Atradius-koncernen.

AM Best

Rating: A (Excellent), outlook stable
Sidste opdatering: Oktober 2022
Atradius N.V.-koncernens ratede enheder:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc

Atradius Seguros de Crédito, S.A.

Hjemmeside: AM Best

 

Moody's

Rating: A2, outlook stable
ESG Credit Impact Score: Neutral-to-Low (CIS-2)
Sidste opdatering: August 2022
Atradius N.V.-koncernens ratede enheder:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Hjemmeside: Moody's

 

Relaterede dokumenter

Relateret indhold

Information om aktionærerne

Atradius NV er en privat virksomhed ejet af Grupo Catalana Occidente, S.A. og Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Årsberetninger

Årsberetningen giver et komplet overblik over Atradius’ performance, strategier og yderligere økonomisk information set over et helt år.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information