Svindel ved kreditkøb - øget aktivitet i Danmark

Vi oplever, at vores kunder der handler med letomsættelige varer, ofte bliver udsat for svindelforsøg fra virksomheder, som bestiller varer på kredit for derefter at stikke af fra regningen.

Svindel, hvor en virksomhed køber varer på kredit for derefter at stikke af fra regningen, er ikke noget nyt fænomen. Vi har tidligere udgivet to brochurer med gode råd om, hvordan man undgår at blive snydt, som kan findes på atradius.dk – ”Svindel ved kreditkøb” og ”Identitetsvindel”.

Indtil videre har svindlerne oftest opereret i lande syd for grænsen, og primært inden for fødevaresektoren. Her har vi, via et tæt samarbejde med de mest udsatte af vores kunder, været i stand til at styre uden om langt de fleste udenlandske svindelforsøg.

De seneste år har vi dog samtidig konstateret en støt stigning i antallet af sager, hvor svindlerne handler gennem danske virksomheder. Dette giver nye udfordringer. Svindlerne går ofte efter mindre fødevarevirksomheder samt  virksomheder, som sælger byggevarer og IT. Ofte mangler disse virksomheder det nødvendige erfaringsgrundlag og er derfor nemme ofre. Derfor iværksætter vi nu en kampagne over for vores mindre kunder for at øge opmærksomheden på netop denne form for svindel.

 

Fraud


 

To friske eksempler:

Den triste:

En dansk virksomhed henvender sig i april 2016 til en blandet kreds af danske virksomheder. Virksomheden oplyser, at den sælger fødevarer m.v. til danske flygtningecentre, og regnskabet for 2015 viser en solid indtjening og en fornuftig egenkapital. Atradius imødekommer derfor alle ansøgninger om kreditforsikring på denne køber. I slutningen af april ringer en af vores kunder til os og oplyser, at de ikke længere kan komme i kontakt med virksomheden. Vi konstaterer herefter, at der er leveret kildevand, æg, havefliser, varmepumper og nødder for mere end 2 mio. kr. alene fra virksomheder, som er kunder hos os. Formentlig har svindlerne haft fat i langt flere virksomheder. Svindlerne har ikke efterladt sig spor, og inkasso eller politianmeldelse giver derfor ikke noget udbytte. Det pæne regnskab, som har dannet grundlag for kreditgivningen, har været nemt at fabrikere. Der er nemlig ikke revisionskrav for mindre virksomheder, og groft sagt er der dermed frit slag for at digte, som man har lyst til.

Den gode:

Opbygningen er nogenlunde den samme. En virksomhed fabrikerer et flot regnskab og går i gang med at bestille varer til, hvad der oplyses at være en blomstrende cateringvirksomhed. En enkelt af vores kunder undrer sig dog over, at det går så nemt sælge til dem. Derudover skal  varerne leveres på et lagerhotel og ikke til virksomheden selv. Da kunden taler med lagerhotellet, nævner en ansat, at han er stødt på en person fra denne virksomhed tidligere. Dengang var der en række andre virksomheder, som forgæves ledte efter ham, efter at have leveret varer til lageret. Kunden ringer herefter til Atradius. Vi taler straks med de øvrige kunder, som har ansøgt om kreditforsikring på denne køber. Alle oplyser, at de ikke tidligere har handlet med virksomheden, men at der er bestilt større varepartier til levering inden for den næste uge. Virksomheden har adresse nær Atradius’ kontor, og et besøg hos denne viser, at der er tale om et tomt forretningslokale og ikke en stor cateringvirksomhed. Vi aftaler herefter med vores kunder, at alle planlagte leverancer stoppes.

Hvad skal man som virksomhed holde øje med?

I guiden ”Svindel på kreditkøb” er der en liste over advarselssignaler. I korte træk kan det siges, at man som leverandør af let omsættelige varer, skal være ekstra opmærksom, når man støder på nye kunder, hvor det går for nemt med at få et salg på plads. Det er vigtigt, at det ikke kun er kreditafdelingen, der er opmærksomme på dette. Det er jo oftest virksomhedens sælgere, som har den direkte kontakt med svindlerne, og derfor også bedst mulighed for at se advarselslamperne. Vi anbefaler vores kunder at kontakte os, hvis man støder på mistænkelige købere. Det gælder også købere, som man selv vælger at sortere fra.  

Hvad gør Atradius vedrørende de danske svindelvirksomheder?

Vi arbejder naturligvis på at blive bedre til at identificere virksomheder med kreative regnskaber. Det er dog som at lede efter den berømte nål i høstakken. Mere end 10.000 ApS’er har fravalgt revisionspligten, og svindlerne udgør kun en brøkdel af disse.

Derfor er det mindst lige så væsentligt, at vi øger opmærksomheden hos vores kunder, således at vi kan kigge kritisk på de sager, som det ikke er lykkedes os at frasortere i ”høstakken” i første omgang. På vores seminarer, som vi afholder for vores kunder flere gange årligt, gennemgår vi emnet for at øge opmærksomheden. Hvis en kunde henvender sig om en mistænkelig køber går vi straks i gang med at få be- eller afkræftet mistanken. Vi belønner en advarsel med en vingave. Selvom det er blevet til en del vin gennem tiden, er det godt givet ud, sammenlignet med hvad danske virksomheder og Atradius er sparet for i tab

Er det så gjort med det?

Nej. Så længe der sælges varer på kredit, vil der være mere eller mindre organiserede kriminelle, som forsøger at skabe en forretning baseret på svindel. Vi kæmper for at være et skridt foran dem, men vores erfaring viser, at svindlerne udvikler nye metoder, hver gang vi lukket et hul.  

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information