Generelt om garantier

Atradius stiller alle former for garantier, med undtagelse af finansielle garantier. Ved finansielle garantier forstås garantier til sikkerhed overfor andre finansieringskilder for lån m.m.

I bør ved udstedelse af garantier være opmærksomme på den juridiske betydning af en garantitekst, da visse typer af garantier er mere risikofyldte end andre. Når vi taler om en anfordringsgaranti eller en betinget garanti, vedrører det de krav, som garantimodtageren skal opfylde for at kunne få garantibeløbet udbetalt. Enhver garanti kan nemlig stilles på anfordring eller betinget, uanset om den dækker en leverance, forudbetaling eller noget andet.

Risikoen er væsentlig større ved en anfordringsgaranti, da garantimodtageren ved første påkrav kan trække på garantien, uanset om misligholdelse kan bevises, eller garantirekvirenten gør indsigelse. Garantibeløbet bliver derfor udbetalt til garantimodtageren, før det juridisk er fastslået, om garantimodtagerens krav er berettiget.

Garantimodtageren kan ikke i samme udstrækning anmode om udbetaling under en betinget garanti. Ved udstedelse af en betinget garanti har I mulighed for at gøre indsigelser overfor krav fremsat af garantimodtageren. I dette tilfælde vil udbetaling under garantien først forekomme, efter at et eventuelt erstatningskrav i henhold til kontrakten og garantien er endeligt fastsat, f.eks. ved en voldgiftsdom eller lignende.

Kundeprofil til garantiforsikring

For ordreproducerende virksomheder kan udstedelse af garanti være en vigtig forudsætning for en kontrakt eller ordre. For at være kunde hos Atradius bør følgende kriterier være opfyldt:

  • I har et løbende garantibehov på minimum 10,0 mio. kr.
  • I har en fornuftig økonomi

Kontakt os hvis I ønsker et uforpligtende tilbud på garantiforsikring, eller hvis I ønsker yderligere information om vores løsninger.

Hvorfor Atradius Garanti?

Vi er uafhængige af bankerne, og et samarbejde med os aflaster derfor jeres bankengagement. Det kan forbedre jeres handlemuligheder over for banken. Vi kan desuden tilbyde koncernløsninger med lokal service til udenlandske datterselskaber. Som forsikringsselskab er vi ikke underlagt samme krav til kapitalbinding som bankerne. Det betyder, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser, og fordi vi er specialister på garantiområdet, kan vi tilbyde rådgivning på et højt niveau.

Med andre ord
I er garanteret en professionel sparring, når en garanti skal stilles.
 


 

Relaterede dokumenter

Download
Garanti faktaark

85KB PDF

Download
x-tra service

73KB PDF

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information