Login

Vores systemer gør det enkelt at administrere jeres policer, inkassosager, garantier og meget mere online.

Atradius Atrium

Få adgang til vores onlinesystem, som samler alle jeres daglige værktøjer i ét system.

Log på  Atradius Atrium

Collect@Net

Få adgang til vores onlineværktøj for alle, der anvender inkasso uden kreditforsikring.

Log på  Collect@Net

Atradius Insights

Få adgang til vores onlineværktøj, som giver dig overblik over dine forsikrede købere.

Log på  Atradius Insights

Garanti@Net

Få adgang til vores onlineværktøj til at bestille garantier og få et samlet overblik over jeres eksisterende garantier.

Log på  Garanti@Net
Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information