PR

Resultatet for 2018 i Atradius er en vækst på 8,8%

Seneste pressemeddelelse | Amsterdam, 12. marts 2019

Få adgang til Atradius’ seneste nyheder og pressemeddelelser.

Pressemeddelelser og nyheder

Atradius Danmarks pressemeddelelser og nyheder omfatter den sidste nye information inden for kreditforsikring og Atradius som virksomhed.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information