Special Products

Special Products er forsikring af store og komplekse kreditrisici, som kan indeholde et finansieringselement.

Vores Special Products-afdeling har et bredt udvalg af specialforsikringsløsninger udviklet til at imødekomme komplekse risici.

Har du behov for at få afdækket et meget stort udestående på en enkelt køber eller en udvalgt køberportefølje kan Special Products hjælpe. Vi har løsninger for bl.a.:

 • Offentlige og private købere
 • Enkeltstående kontrakter eller revolverende handel
 • Specielle individuelle eller unikke situationer
 • Risici før afsendelse og betalingsrisici
 • Key account og højkoncentrationsrisici
 • Uopsigelige kreditmaksima (afhængig af status)
 • Top-up  dækningExcess of Loss for en portefølje af risici

 

 

MRI scanner Special Products

 

 

Excess of Loss for en portefølje af risici

Hvis du har behov for en Excess of Loss-forsikring af hele din omsætning. Vi kan tilbyde Excess of Loss-løsninger ved:

 • Afdækning af betydeligt selvbehold/egen risiko
 • Kreditmaksima fastsat ved selvvurdering
 • Uopsigelige kreditmaksima
   

Trade Finance-support

I visse situationer kan du have behov for yderligere forsikring af din trade finance-engagementer. Disse kan variere og kan indeholde udvidet leverandørkredit.

 

Forsikring i tilfælde af manglende levering af forudbetalte varer

Du er i risiko når du vælger at forudbetale for varer inden levering. En risiko der kan være uundgåelig i visse jurisdiktioner eller situationer. For at beskytte dig mod denne særlige risiko har vi udviklet en række forsikringsløsninger til dækning af risici i forbindelse med forudbetaling og eksportfinansiering.

 

Uberettiget træk på garantien

Der kan være situationer, hvor din garanti er i fare. Dette kan omfatte en kunde, der trækker uberettiget på garantien eller en politisk situation uden for din kontrol. Vores særlige forsikringer er designet til at forsikre dig mod sådanne begivenheder.

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information