EKF top-up

Supplerende kreditmaksimum på køber i det tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme jeres behov under jeres almindelige police.

 

Genforsikringsaftalen med Eksport Kredit Fonden (EKF) gør det muligt for Atradius at hæve et kreditmaksimum på køber i tilfælde, hvor vi ellers ikke kan imødekomme jeres behov.

 

 

 

 

 

 

hammer and nails on wood board

 

 

 

 

 

Hvordan gør vi brug af  statslig top-up?

I kan gøre brug af ordningen hvis I:

  • Har tegnet en kreditforsikring hos os
  • Har en køber som vi ikke kan forsikre fuldt ud, og
  • Køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen (hent listen over lande omfattet af aftalen forneden på siden)

Ønsker I at gøre brug af ordingen, skal I udfylde og underskrive  EKF erklæringn om ikke-bestikkelse, miljøforhold og dansk økonomisk interesse. Erklæringen sendes udfyldt og underskrevet til Atradius (Du finder erklæringen forneden på siden).

Når vi har modtaget erklæringen udsteder vi en top-up police til jer.

Når I har fået top-up policen, kan I søge om at få fastsat et top-up kreditmaksimum ved at indsende en ansøgning.

Hvad koster supplerende kreditmaksimum under EKF top-up?

Der skal betales en ekstra præmie for at få et supplerende kredimaksimum under top-up policen. Præmiesatsen på en top-up forsikring er fastsat af staten til 0,50% - dog minimum den samme præmiesats, som er ­gældende under den almindelige police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af ­omsætningen efter følgende formel:

Omsætning til køber [gange] Præmiesats under Top-up policen [gange] Fastsat kreditmaksimum under Top-up ­policen    

[divideret med]

Det samlede fastsatte kreditmaksimum (Fastsat ­kreditmaksimum under Modula policen [plus] Fastsat ­kreditmaksimum underTop-up policen)
 

Eksempel på præmieberegning

Grundlag for præmieberegning:

  • Fastsat kreditmaksimum under den almindelige ­kreditforsikring: DKK 100.000
  • Fastsat kreditmaksimum under top-up policen: ­­DKK 50.000
  • Omsætning: DKK 150.000
  • Præmiesats: 0,50%

 

Beregning:


            150.000 X 0,50% X 50.000
      ____________________________       

          150.000 (100.000 + 50.000)


Præmien beregnes hermed til DKK 250.
 

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Relaterede dokumenter

Download
EKF Top-up ansøgning

97KB Word Document

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information