EKF-top-up

Supplerende kreditmaksimum på køber i det tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme jeres behov under jeres Modula police.

EKF-top-up aftalen gør det muligt for Atradius at hæve et kreditmaksimum på køber i tilfælde, hvor vi ellers ikke kan imødekomme jeres behov for et kreditmaksimum.

 

 

 

 

hammer and nails on wood board

 

 

 

 

Hvordan gør vi brug af EKF-top-up?

I kan gøre brug af EKF-top-up hvis I:

  • Har tegnet en kreditforsikring hos os
  • Har en køber hvor kreditmaksimum ikke fuldt ud kan imødekommes, og
  • Køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen. Se landelisten på EKFs hjemmeside 

 

Ønsker I at gøre brug af EKF-top-up, skal I udfylde og underskrive en EKF erklæringn om vedrørende CSR, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse . Erklæringen sendes udfyldt og underskrevet til Atradius (Du finder erklæringen forneden på siden).

Når vi har modtaget erklæringen sender vi jer et EKF-top-up tillæg med et policenummer og tilføjer to nye betingelser til jeres eksisterende Modula kreditforsikringspolice.

Når I har modtaget EKF-top-up tillægget, kan I ansøge om at få fastsat et EKF-top-up kreditmaksimum ved at indsende en ansøgning (Du finder ansøgningskema forneden på siden).

Hvad koster supplerende kreditmaksimum under EKF-top-up?

Der skal betales en ekstra præmie for at få et supplerende kredimaksimum under EKF-top-up policen. Præmiesatsen på en EKF-top-up er fastsat af EKF til 0,50% - dog minimum den samme præmiesats, som er ­gældende under jeres Modula police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af ­omsætningen efter følgende formel:

Omsætning til køber [gange] præmiesats for EKF-top-up [gange] fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up på køber ­

[divideret med]

Det samlede fastsatte kreditmaksimum på køber
(fastsat kreditmaksimum på Modula police [plus] fastsat kreditmaksimum på EKF-top-up)

 

Eksempel på præmieberegning

Grundlag for præmieberegning:

  • Fastsat kreditmaksimum under Modula policen: DKK 100.000
  • Fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up: ­­DKK 50.000
  • Omsætning: DKK 150.000
  • Præmiesats: 0,50%

 

Beregning:


            150.000 X 0,50% X 50.000
      ____________________________       

          150.000 (100.000 + 50.000)


Præmien beregnes hermed til DKK 250.
 

 

Kontakt os og få mere information om EKF-top-up

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information