EKF-top-up

Supplerende kreditmaksimum på køber i det tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme jeres behov under jeres Modula police.

EKF-top-up aftalen gør det muligt for Atradius at hæve et kreditmaksimum på køber i tilfælde, hvor vi ellers ikke kan imødekomme jeres behov for et kreditmaksimum.

 

 

 

 

hammer and nails on wood board

 

 

 

 

Hvordan gør vi brug af EKF-top-up?

I kan gøre brug af EKF-top-up hvis I:

  • Har tegnet en kreditforsikring hos os
  • Har en køber hvor kreditmaksimum ikke fuldt ud kan imødekommes, og
  • Køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen. Se landelisten på EKFs hjemmeside 

 

Ønsker I at gøre brug af EKF-top-up, skal I udfylde og underskrive en EKF erklæringn om vedrørende CSR, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse . Erklæringen sendes udfyldt og underskrevet til Atradius (Du finder erklæringen forneden på siden).

Når vi har modtaget erklæringen sender vi jer et EKF-top-up tillæg med et policenummer og tilføjer to nye betingelser til jeres eksisterende Modula kreditforsikringspolice.

Når I har modtaget EKF-top-up tillægget, kan I ansøge om at få fastsat et EKF-top-up kreditmaksimum ved at indsende en ansøgning (Du finder ansøgningskema forneden på siden).

Hvad koster supplerende kreditmaksimum under EKF-top-up?

Der skal betales en ekstra præmie for at få et supplerende kredimaksimum under EKF-top-up policen. Præmiesatsen på en EKF-top-up er fastsat af EKF til 0,50% - dog minimum den samme præmiesats, som er ­gældende under jeres Modula police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af ­omsætningen efter følgende formel:

Omsætning til køber [gange] præmiesats for EKF-top-up [gange] fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up på køber ­

[divideret med]

Det samlede fastsatte kreditmaksimum på køber
(fastsat kreditmaksimum på Modula police [plus] fastsat kreditmaksimum på EKF-top-up)

 

Eksempel på præmieberegning

Grundlag for præmieberegning:

  • Fastsat kreditmaksimum under Modula policen: DKK 100.000
  • Fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up: ­­DKK 50.000
  • Omsætning: DKK 150.000
  • Præmiesats: 0,50%

 

Beregning:


            150.000 X 0,50% X 50.000
      ____________________________       

          150.000 (100.000 + 50.000)


Præmien beregnes hermed til DKK 250.
 

 

Kontakt os og få mere information om EKF-top-up

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com