Garantityper

Atradius kan tilbyde følgende garantityper: Arbejdsgaranti, Tilbudsgaranti, Leverancegaranti, Forskudsbetalingsgaranti, EU-garanti samt Betalingsgaranti.

Arbejdsgaranti

Overblik
En arbejdsgaranti stilles af entreprenøren over for bygherren til sikkerhed for, at entreprenøren kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser.

Fakta om Arbejdsgaranti
En arbejdsgaranti er bygherrens sikkerhed for, at entreprenøren kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser. F.eks. at gøre entreprisen færdig eller at udbedre fejl og mangler i afhjælpningsperioden. Hvis entreprenøren misligholder kontrakten, kan bygherren få dækket merudgifterne til at færdiggøre entreprisen eller til at udbedre fejl og mangler.
Herhjemme udstedes arbejdsgarantier sædvanligvis i henhold til AB92 eller ABT93 på 15% af entreprisesummen, når kontrakten indgås. Garantien bliver nedskrevet til 10% af entreprisesummen, når projektet afleveres, og 1 år efter aflevering bliver den nedskrevet til 2% af entreprisesummen. Arbejdsgarantien løber derefter yderligere 4 år. For anlægsarbejder er afhjælpningsperioden dog ofte kun 1-2 år.

I udlandet udgør arbejdsgarantier (Performance Bond) ofte 10% af entreprisesummen. Løbetiden kan variere fra 1-5 år, efter at aflevering har fundet sted.

Tilbudsgaranti

Overblik
En tilbudsgaranti (bindende forhåndstilsagn) er bygherrens sikkerhed for, at entreprenøren kan stå ved sit tilbud og kan stille de nødvendige garantier, når kontrakten er indgået.

Fakta om Tilbudsgaranti
En tilbudsgaranti (bindende forhåndstilsagn) er bygherrens sikkerhed for, at entreprenøren kan stå ved sit tilbud og kan stille de nødvendige garantier, når kontrakten er indgået. Dermed undgår bygherren at spilde tid på forhandlinger med entreprenøren, der – efter han har fået kontrakten - f.eks. ikke kan stille en arbejdsgaranti. En tilbudsgaranti bortfalder sædvanligvis, når kontrakten er underskrevet.

Leverancegaranti

Overblik
Leverancegarantier stilles af leverandør i den ordreproducerende industri over for køber til sikkerhed for kontraktmæssig leverance.

Fakta om Leverancegaranti
En leverancegaranti bruges af den ordreproducerende industri og er købers sikkerhed for, at leverandøren ikke misligholder kontrakten. Det kan f.eks. ske ved mangelfuld leverance eller ved leverandørens konkurs. Garantien afgives sædvanligvis, når levering har fundet sted og afløser ofte forskudsbetalingsgarantien. Løbetiden er typisk 1 år fra levering.

Forskudsbetalingsgaranti

Overblik
Forskudsbetalingsgarantier er købers sikkerhed for tilbagebetaling af en forudbetaling, hvis den aftalte leverance ikke finder sted eller er mangelfuld.

Fakta om Forskudsbetalingsgaranti
En forskudsbetalingsgaranti er købers sikkerhed for tilbagebetaling af en forudbetaling, hvis den aftalte leverance ikke finder sted eller er mangelfuld. Garantien udstedes, når kontrakten indgås, og den svarer til forskudsbetalingen, som typisk udgør 20-30% af kontraktsummen. Garantien bortfalder, når levering har fundet sted.

EU-garanti

Overblik
Garantien udstedes over for Direktoratet for FødevareErhverv, bl.a. til sikkerhed for betaling af køb af varer fra EU’s overskudslagre. Hvis varerne er subsidieret med henblik på eksport uden for EU, kan garantien også dække tilbagebetaling af subsidierne, hvis det bagefter viser sig, at varerne er solgt inden for EU.

Fakta om EU-garanti
Garantien udstedes over for Direktoratet for FødevareErhverv, bl.a. til sikkerhed for betaling af køb af varer fra EU’s overskudslagre. Hvis varerne er subsidieret med henblik på eksport uden for EU, kan garantien også dække tilbagebetaling af subsidierne, hvis det bagefter viser sig, at varerne er solgt inden for EU.

Betalingsgaranti

Overblik
Betalingsgarantier stilles til sikkerhed for diverse betalingsforpligtelser.

Fakta om Betalingsgaranti
En betalingsgaranti er sælgers sikkerhed for diverse betalingsforpligtelser. Betalingsgarantien kan f.eks. træde i stedet for huslejedepositum eller være sikkerhed for betaling af en vareleverance eller lignende. Garantien bortfalder, når betaling har fundet sted.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information