EM 2016 – Branche Match-ups

Industry Match-up Reports

 • Østrig,
 • Belgien,
 • Kroatien,
 • Tjekkiet,
 • Frankrig,
 • Tyskland,
 • Ungarn,
 • Island,
 • Irland,
 • Italien,
 • Nederlandene,
 • Norge,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Rumænien,
 • Rusland,
 • Slovakiet,
 • Spanien,
 • Sverige,
 • Schweiz,
 • Tyrkiet,
 • Storbritannien
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Elektronik/IT,
 • Fødevarer,
 • Maskiner

06 Jun 2016

Vores branche match-ups analyserer risikoen i brancher i de lande, som møder hinanden i turneringen.

Ranking the credit risk situation

 

 

 

 

 

 

 

European Football Championship - football player

 

 

 

 

 

 

 

The Industry match-up reports will be available for selected matches and they will analyse the risk situation/business performance outlook in one industry for countries which are paired together in the actual football tournament. We will also provide a score, ranking the risk situation/outlook for the analysed industry from one ball (very poor) to five balls (very good).

We are covering 14 matches in the Group stage with an Industry match-up report:

 

 • France versus Romania - Construction Outlook
 • Wales versus Slovakia - Automotive Outlook
 • England versus Russia – Electronics/ICT Outlook
 • Spain versus Czech Republic – Chemicals Outlook
 • Belgium versus Italy – Machines Outlook
 • Austria versus Hungary – Food Outlook
 • Germany versus Poland – Construction Outlook
 • Spain versus Turkey – Automotive Outlook
 • Belgium versus Ireland – Food Outlook
 • Switzerland versus France – Pharmaceuticals Outlook
 • Slovakia versus England – Chemicals Outlook
 • Northern Ireland versus Germany – Food Outlook
 • Czech Republic versus Turkey – Machinery Outlook
 • Italy versus Ireland – Chemicals Outlook

After readers have updated their knowledge on the sector and Atradius risk outlook score for the matched-up countries, they are invited to play the Atradius 2016 European Football Championship, a football pool where participants can submit their anticipated scores for the European Championship football matches. The scores, of course, have to be submitted before the start of the games. The participants with the highest point total at the end of the tournament can select a prize from the Euro 2016 shop (excluding Memorabilia).

The pool is open to Atradius customers, brokers, agents, partners, prospects and staff who are residents of Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Mexico, the Netherlands, Poland, Slovakia, Switzerland, and United States of America.

 

 

 

football icon

 

 

 

Join the Atradius Football Championship

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information