Landerapport Irland 2016

Landerapporter

 • Irland
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

28 Apr 2016

Den irske økonomi viste en stærk præstation med en vækst på 5,2% i 2014 og 6,8% i 2015. Væksten forventes at aftage i 2016, men forblive robust.

2016_CR_WE_Ireland_key_indicators2016_CR_WE_Ireland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Decrease in corporate insolvencies continues

2016_CR_WE_Ireland_business_insolvencies

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. This trend is expected to continue in 2016 as economic growth is forecast to remain robust.

Economic situation

Growth slows down, but remains robust

2016_CR_WE_Ireland_Real_GDP

The Irish economy grew 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015 – a particularly strong performance compared to the rest of the eurozone. The rebound was mainly due to a sharp increase in exports of goods and services, triggered by a reduction in wages, but also because of a drop in domestic demand for imports. Investments also recorded a major surge.

In 2016 the economic rebound is expected to continue, although at a slower pace (up 4.3%).

2016_CR_WE_Ireland_change_exports

Investments and exports continue to rise, while private consumption is expected to grow again above 3%. Unemployment continues to decrease, to an expected rate of 8% in 2016.

International investors seem to appreciate the efforts of the government to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information