Market Monitor - Chemicals performance - Mexico

Market Monitor

  • Mexico
  • Kemi/Medicinalvarer

01 Jun 2015

The chemicals sector in Mexico is expected to grow modestly in 2015 due to the country’s lower economic growth (forecast 2.6 % in 2015).

Market performance at a glance 

Mexico  

  • Lower economic growth in Mexico (forecast 2.6% in 2015) will affect the domestic chemicals sector, which is expected to show only modest growth.
  • The positive effects expected by the comprehensive energy reform in 2014 to liberalise the Mexican energy sector remain uncertain due to current low oil prices.
  • Lower oil prices have a negative effect on the oil, fuels and plastics subsectors, e.g. high inventory against low prices of oil derivative products. This might imply losses and higher costs that could not be easy to pass on to customers, while margins are already thin.
  • The volatility of the Mexican peso affects chemicals importers. For some businesses, sales are made in Mexican pesos but nevertheless converted into US dollars, which might result in foreign exchange losses and slow payments.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Currently the number of payment delays is high, and expected to increase further. However, an increase in insolvencies is not expected.
  • Due to the problems mentioned above, our underwriting stance on subsectors like oil and fuels, plastics and fertilizers is currently more restricted.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information