Market Monitor Varige forbrugsgoder Vietnam 2018

Market Monitor

  • Vietnam
  • Forbrugsvarer

04 Apr 2018

Gunstige vækstudsigter i Vietnam tilskrives et øget privat forbrug på mere end 6 % i 2018. Et højt inflationsniveau kan dog lægge en dæmper på udviklingen.

Vietnam retail 2018 pic

  • Solid demand, as the sector benefits from robust consumer spending growth, driven by robust economic performance and strong wage increases. The short-term outlook is benign, with private consumption expected to increase by more than 6% in 2018. While this and higher disposable household income will spur consumer durables sales growth, rising inflation could have a dampening effect.
  • Competition in the market is fierce due to relaxed regulations on foreign investment, which has led to an influx of foreign retailers trying to gain market share. Nevertheless profit margins of most businesses are expected to remain stable in 2018.
  • The current average payment duration in the industry is 30-60 days. Payment behaviour has been rather good over the past two years, and payment defaults are expected to remain low in 2018 due to the robust economic performance. The level of business insolvencies is low and no increase is expected in 2018.
  • Due to the benign business and credit risk situations our underwriting stance is generally open. However, more caution is advised with highly geared businesses that have sub-par profits. Companies in the household appliances and wholesale segments tend to be highly geared as credit growth has increased, helped by lower interest rates. The risk of downward pressure on profit margins could be aggravated by rising competition in the consumer durables retail market.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information