Maskinproducenter

Med vores løsning bliver det mere enkelt at identificere og dække kreditrisici, lige fra tilbudsgivningen og produktion, til levering, eftersalg og service. Alt sammen involverer dine kunder.

På forkant med væksten

 

 

 

 

businessman walking holding coffee

 

 

 

Vilkår, betingelser og risici for maskinproducenter, der leverer kundespecifikke produkter og serviceydelser, er ofte meget forskellige fra marked til marked. Presset fra dine kunder for bedre kreditvilkår er til gengæld konstant. Dertil kommer komplekse tilbudsprocesser, hvor virksomheden skal imødekomme kravspecifikationer og sikre leveringskapacitet samtidig med at risikoen skal dækkes. Alt skal hænge sammen og det øger både tidspresset og dine omkostninger. Derfor er det vigtigt, at de gode tilbud går til de kunder med det største potentiale her og nu, men også hvor der i fremtiden er mulighed for eftersalg og serviceaftaler.

Vi tilbyder en enkel, men komplet løsning, der kan bruges både som et supplement og et alternativ til dækning af kreditrisici. Vi er specialister i at identificere og dække jeres kreditrisici lige fra tilbudsgivning og produktion, til levering, eftersalg og service – alt sammen uden at du behøver at involvere dine kunder. Med os får I en kreditvurdering før I starter en tilbudsproces. Det gør det muligt at tilpasse betalingsbetingelser og tilbyde vilkår, der styrker virksomhedens konkurrenceevne.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information