Mode og design

En strukturet tilgang til kreditstyring er nøglen til succes. Vi kan forsikre din virksomhed mod tab på debitorer og inddrive jeres udestående – uanset hvor mange kunder du har.

Design din egen vækst

 

Smiling businessman talking on phone

 

Med åbne og forbundne markeder er der flere muligheder for vækst end nogensinde før. Mode- og designvirksomheder skal derfor være i stand til at reagere hurtigt, når mulighederne viser sig. Men globale markeder påvirker også dine kunder, hvilket skaber usikkerhed om deres økonomiske formåen.

Hurtige forandringer og strammere finansielle krav skaber pres på mange virksomheder. Det skaber usikkerhed og gør, at virksomhedens kreditansvarlige ofte møder store udfordringer i at følge med og bevare overblikket. En struktureret tilgang til kreditstyring er nøglen til succes.

Vi tilbyder en enkel, men komplet løsning til de mode- og designvirksomheder, der ønsker at få et overblik i en travl hverdag. I en evig foranderlig branche kan vi forsikre jer mod manglende betaling og inddrive jeres udeståender. Vi er den partner, der gør det nemmere for dig at skabe den stabilitet, der gør international vækst mulig.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information