Fakta og nøgletal

Med tilstedeværelse på alle kontinenter er vi en af verdens førende udbydere af kreditforsikring, garanti og inkasso. Her følger et kort overblik over vores forretning, som den ser ud i dag.

Atradius kort fortalt

 • Vi driver forretning via 160 kontorer i flere end 50 lande
 • Vi er 3.700 medarbejdere
 • Vores samlede indtægter er på mere end EUR 2 mia.
 • Vi giver vores kunder adgang til oplysninger om 240 millioner købervirksomheder
 • Vores finansielle styrke er blevet bekræftet af kreditvurderingsbureauerne A.M. Best (A - Excellent, stable outlook) og Moody's (A2, outlook negative).
   

Fokus på innovation og kunder

Den service vi yder i forbindelse med vores kreditforsikring gør os unikke. Vi arbejder for at sikre klarhed, så vores forsikringsvilkår er lette at forstå og nem at få adgang til. Vi ønsker desuden at udvikle varige relationer, som bygger på en solid forståelse af dine forretningsmæssige behov.
 

 • 93 % af vores globale kunder bliver hos os – Når du bliver kunde hos os, får du tildelt en account manager, som er din faste kontaktperson. Din account manager tager sig af de overordnede forhold omkring policen og hjælper bl.a. med at justere den, hvis du skal handle på nye markeder eller under andre betalingsbetingelser.

  Vi understøtter din vækst – Vi tilbyder den enkle, men komplette løsning til håndtering og forsikring af den kredit, du giver dine kunder. Vores løsning gør det muligt for jer at forbedre jeres økonomiske stabilitet, forenkle kreditstyringen og formindske jeres kreditomkostninger.
             
 • Vi investerer i systemer, der kommer jer direkte til gavn  – udvikling af værktøjer i samarbejde med vores kunder der giver overblik over deres forsikrede købere og muliggøre at de kan følge deres køberes kreditrating og komme på forkant med nye muligheder eller risici.

 

 

Relateret indhold

Årsberetninger

Årsberetningen giver et komplet overblik over Atradius’ performance, strategier og yderligere økonomisk information set over et helt år.

Ratings

Vores finansielle styrke er blevet bekræftet af ratingsbureauerne A.M. Best - A (Excellent) stable outlook - samt Moody’s - A2 negative outlook.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information